V Týništi nad Orlicí Strana Svobodných občanů pro komunální volby nesestavila stranickou kandidátku. Mgr. Ing. Ivan Ládr kandiduje na kandidátce Nezávislého sdružení Nové Týniště. Nezávislé sdružení Nové Týniště se při tvorbě svého programu opírá o tato východiska:
  • Spravedlivý a rovný přístup ke všem občanům
  • Podpora soukromé iniciativy, více peněz občanům, méně městu
  • Konec neprůhledným procesům v Týništi nad Orlicí
  • Vyrovnaný rozpočet a správa města s péčí řádného hospodáře

Mgr. Ing. Ivan Ládr, člen Strany svobodných občanů, kandiduje v týnišťských komunálních volbách na kandidátce Nezávislého sdružení Nové Týniště spolu s nezávislými kandidáty. Usilujeme o rozchod s  komunální politikou uskutečňovanou v Týništi n.Orl. v minulosti různými politickými subjekty a zájmovými skupinami, které se často pod nejrůznějšími novými hlavičkami snaží opět dostat do vedení radnice . Naše úsilí charakterizuje slogan "Je čas otočit kormidlem a vzít si příklad z měst, kde to doopravdy funguje".

Mgr. Ing. Ivan Ládr

Aktuálně

Spojte se s námi